Onderzoek naar nieuwe bestuurs- en toezichtstructuur

Directie, Raad van Commissarissen en certificaathouders van Telstar onderzoeken een nieuwe bestuursstructuur en toezichtstructuur.

 

Al geruime tijd wordt er binnen Telstar gekeken of de huidige bestuursstructuur en de toezichtstructuur nog passend is. Om dit proces de ruimte te geven, zal de Raad van Commissarissen haar werkzaamheden afbouwen en aan het einde van het huidige voetbalseizoen beëindigen. De individuele leden van de Raad van Commissarissen blijven vanuit een adviserende rol beschikbaar om de directie te ondersteunen en de club vooruit te helpen.

 

Reactie vanuit de Raad van Commissarissen:

“Wij kijken terug op een prettige onderlinge samenwerking waarin er diverse stappen zijn gezet ten behoeve van de club. Nu komt er een natuurlijk moment om afscheid te nemen en deze taken en werkzaamheden in een nieuwe structuur onder te gaan brengen”.

 

Dankwoord vanuit bestuur van Stichting Pro Telstar:

“Vanuit de certificaathouders dankt het bestuur van Stichting Pro Telstar de huidige Raad van Commissarissen voor de enorme inspanningen die zijn geleverd, zeker ook in het afgelopen jaar. Dit was meer dan wij mochten verwachten van de Raad van Commissarissen. De voorgenomen veranderingen geven het bestuur van Stichting Pro Telstar en de certificaathouders de ruimte om in de komende tijd de toekomstplannen verder vorm te geven”.

 

 

Naar boven