Telstar start met opleiden van trainers

Om nog beter uitvoering te geven aan de doelstellingen van Telstar, is er gestart met het opleiden van trainers. De opleiding past geheel binnen de visie 'Betere Trainers, Betere spelers' van Telstar. Er wordt gewerkt aan de volgende vijf pijlers: Techniek, Tactiek, Fysiek, Mentaal en Lifestyle. In de opleiding wordt specifiek aandacht besteed aan de mentale ondersteuning die aan spelers kan worden gegeven.

 

Trainers bij Telstar leren spelers beter begrijpen door gedrags- en karakterherkenning via het Persoonlijke Trainer-Coach Stijl (DISC) profiel. Hierbij krijgt de Trainer-Coach specifieke informatie over zijn eigen stijl van trainen en coachen. Er wordt gekeken naar de basale gedragseigenschappen in zeven facetten van het werk van de trainer-coach, namelijk: Voorbereiden, Presenteren, Uitvoeren, Observeren, Begeleiden, Analyseren en Evalueren.

 

De trainers leren spelers observeren om er zo achter te komen welke manier van communiceren het beste past bij iedere afzonderlijke speler. Het doel van de opleiding is om spelers, maar ook staf, bestuur, ouders en zaakwaarnemers beter te begrijpen, zodat er optimale (team)prestaties kunnen worden geleverd.

 

Met deze opleiding zet Telstar een verdere stap richting het realiseren van Succesmomenten, Plezier, Vertrouwen en de verdere ontwikkeling van alle spelers.

 

Jamal Yahiaoui, Steve Olfers en Tamer Arslanoglu hebben deze opleiding met succes afgerond. Daardoor hebben zij, naast de nieuw opgedane kennis, ook 4 accreditatiepunten van de KNVB ontvangen.

 

Jamal, Steve en Tamer, van harte gefeliciteerd met het behalen van de opleiding. Veel plezier en succes met het toepassen van de stof!

Naar boven