Witte welpen fonds

Sinds enige jaren heeft Telstar een stichting Witte Welpen Fonds. Deze stichting is er om het voetbalbudget van Telstar een impuls te geven. Door dit fonds kan er extra geld beschikbaar komen om betere spelers aan te trekken en hierdoor onze sportieve doelstellingen te realiseren. Mocht zo’n speler zich goed ontwikkeld heb- ben en verkocht worden dan deelt de deelnemer van het Witte Welpen Fonds mee in de opbrengst van die speler.

Na aftrek van alle kosten wordt de netto opbrengst verdeeld tussen Deelnemer en Club in de verhouding 60/40. Aan het eind van ieder seizoen wordt de balans opgemaakt en weet je als deelnemer of er winst of verlies gemaakt is. Je kunt dan als deelnemer besluiten het geld in het fonds te laten zitten en daardoor weer beschikbaar te stellen om te investeren in spelers maar je kan ook besluiten jouw deel uit te laten betalen. Op dit moment zitten we in versie 3.0 en gaan we het tweede jaar in. De periode bestaat standaard uit 3 jaar. Gedurende die drie jaar betaal je jaarlijks € 10.000,–. Je bent dan mede-eigenaar van de voltallige spe- lersselectie van Telstar. Na drie jaar wordt er afgesloten en kun je besluiten door te gaan in een volgende ver- sie. Mocht je het opgebouwde geld uit de afgesloten versie door willen zetten naar de nieuwe versie dan kan dit en betekent dit dat je op die manier een groter aandeel verkrijgt in het nieuw deel. Dit uiteraard afhanke- lijk van wat de andere deelnemers doen.

Het is de wens van de club om het opgebouwde saldo in te blijven zetten voor inves- teringen in nieuwe en vooral betere spelers.