Single Blog Title

This is a single blog caption

Tot ziens!

President commissaris Rauke Henstra en commissaris Jack Zwart hebben zich sinds 21 mei 2007 hard gemaakt voor onze mooie club. Gisteravond hebben we ze hartelijk bedankt voor alles wat ze voor Telstar hebben betekend. Tevens hebben we hun opvolgers Cor Oudendijk en Jan Kees van der Leek officieel verwelkomd.

Rauke en Jack namen plaats in de raad van commissarissen op een moment dat de club in zéér zwaar weer verkeerde. Er was een groot liquiditeitstekort, de westtribune was afgekeurd, verhoudingen met het stadhuis waren troebel en op de begroting was er een structureel tekort van €300.000,= per seizoen. In weerwil van deze enorme problematiek namen zij de grote uitdaging aan.

Samen met Chris B. van der Zwan, Hans Romeyn en Ron Davio staken ze de handen uit de mouwen en zetten ze hun voeten stevig in de prut. Met directie, medewerkers en de input van de belangrijkste sponsoren werd een reddingsplan ontworpen en ten uitvoer gebracht. De founders van de stichting pro Telstar legden allereerst een fundament met een liquiditeitsinjectie van €605.000,=.

Vanuit de verschillende wegen die voorhanden waren werd uiteindelijk de route gekozen waarbij een basis werd gelegd voor ons bestaan van vandaag. De ontvlechting van de IJ.V.V. Stormvogels, de samenwerking met AZ, de oprichting van de Witte Leeuwen sponsorgroep, de medewerking van de gemeente bij de nieuw te bouwen westtribune en het commitment van stadionbouwer Joop Leliveld bleken de succesvolle paden te zijn.

Onderweg naar gisteren werd nog menig klip omzeild. Bij een club is er altijd wel wat. Jack en Rauke nemen met een bloedend hart afstand van hun verantwoordelijkheden. Verloren zijn ze niet, we zullen en mogen ze in de toekomst nog vaak ontvangen. De kennis, de kunde en het karakter van beide heren is van wezenlijk belang geweest in de wederopbouw en het welzijn van de Witte Leeuwen. De raad van commissarissen en de directie hebben beide mannen namens onze supporters, founders, sponsors en alle andere mensen en instanties die van onze club houden enorm bedankt voor hun belangeloze inzet.