Telstar Vrouwen is een vereniging en een vereniging bestaat dankzij vrijwilligers

De ene vrijwilliger heeft meer tijd om te besteden aan Telstar Vrouwen dan een ander. Dat geeft niet, iedere bijdrage, hoe klein dan ook, is belangrijk voor het voortbestaan van de vereniging. Niemand zit graag op een smerig toilet. En wat is een club waar de kantine, wanneer er wedstrijden zijn, dicht is omdat er geen medewerkers genoeg zijn. Waar wedstrijden geen doorgang kunnen hebben, omdat er geen clubscheidsrechters voldoende zijn. Dat mag dus nooit gebeuren! 
 

Telstar Vrouwen doet een beroep op iedereen die kan bijdragen aan de vereniging, jong of oud, ouder, lid of geen lid. De werkzaamheden kunnen worden aangepast aan capaciteiten en beschikbare tijd.

Bestuur Telstar vrouwen
Het dagelijkse bestuur van de Telstar vrouwen bestaat uit:
 

Voorzitter: mevrouw Y. van Gennip

Vicevoorzitter: dhr. R. van Wingerden

Secretaris: mevrouw. M. Blokker

Penningmeester: mevrouw J. Abdulgani

Vertrouwenspersoon: mevrouw K. Legemate 

Hoofdtrainer: dhr. H. de Winter

Bestuurslid: mevrouw S. van Niesten

Bestuurslid: mevrouw N. van Grinsven

Bestuurslid: mevrouw C. VriesemaVeiligheid 
Vertrouwen en veiligheid is belangrijk voor Telstar Vrouwen. Vandaar dat wij ervoor kiezen dat het voor bestuursleden, trainers, begeleiders en vrijwilligers verplicht is om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te tekenen. Daarnaast zijn onze vrijwilligers op de hoogte van onze gedragsregels. 

Veiligheid boven alles

VOG

Het NOC*NSF en de KNVB willen een veilige omgeving voor sporters creëren in samenwerking met organisaties, die activiteiten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar organiseren.

Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te creëren en seksuele intimidatie te voorkomen, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan de vrijwilligers die met minderjarigen werken.

Beleid 
Het bestuur van Telstar Vrouwen onderschrijft deze actie en wil als onderdeel van haar beleid dat vrijwilligers van 18 jaar en ouder, die direct of indirect contact hebben met minderjarigen, een VOG aanvragen en ondertekenen. Dit betreft alle leiders, trainers, verzorgers, leden van de activiteitencommissie, wedstrijdsecretariaat en jeugdcommissieleden. Ook alle leden van het hoofdbestuur vragen een VOG aan.

Aanvraagformulier
Het aanvragen van een VOG in sport is gratis. Dankzij een subsidiemaatregel van de regering kunnen vrijwilligers van Telstar Vrouwen gratis een VOG aanvragen. De club vult het formulier digitaal in en mailt een link naar de vrijwilligers. Zij vullen het, indien nodig, verder aan en hoeven alleen nog akkoord te gaan met de ingevulde gegevens. Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van Dienst Justis beslist namens de minister van Veiligheid en Justitie of iemand een VOG krijgt. Dit gebeurt binnen 4 weken.

Meer zekerheid 
Het invoeren van een VOG binnen de sport, en dus ook binnen onze vereniging, geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft.

Verplicht 
Uiteraard staat het een ieder vrij om niet aan deze aanvraag mee te werken. Met ingang van 2020 stelt Telstar Vrouwen het overleggen van een VOG echter verplicht. Mensen die hieraan niet mee willen werken kunnen derhalve geen functie meer bekleden waarbij direct contact met minderjarigen aan de orde is. Op de website van NOC*NSF leest u meer over de VOG.​

Voor aanvullende vragen, opmerkingen, suggesties of iets anders, neemt u contact op met onze secretaris. 

Aan de slag als vrijwilliger

Start je als coach, trainer of begeleider van een commissie? Of werk je op een andere manier voor het eerst bij TELSTAR VROUWEN met minderjarigen? Dan vragen we voor jou een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. De VOG is vanaf dit seizoen verplicht voor onze nieuwe vrijwilligers.

Verplicht voor vrijwilligers 
Een VOG geeft aan dat er geen bezwaar is dat je belast bent met de zorg voor minderjarigen. Deze verklaring vragen we voor je aan bij de dienst Justis, onderdeel van ministerie van Veiligheid en Justitie. Heb je geen VOG? Dan kun je bij TELSTAR VROUWEN niet als vrijwilliger werken met minderjarigen. Lees meer over de VOG op de website van Justis.

Hoe ontvang je je VOG?
1. Per e-mail vragen we je om enkele gegevens (geboortedatum, naam) door te geven.
2. TELSTAR VROUWEN vraagt de (gratis) VOG dan voor jou aan.
3. Je krijgt vervolgens het verzoek om met jouw DigiD in te loggen op een website. 
4. Op deze website kun je de aanvraag zelf afhandelen.
5. Binnen enkele dagen heb je de VOG in de bus.
6. Lever tot slot de VOG in bij TELSTAR VROUWEN.

Sportiviteit, respect en veiligheid
De verplichte VOG past in een reeks maatregelen om een klimaat van sportiviteit, respect en veiligheid te borgen. Zo hebben we een vertrouwenspersoon aangesteld en heeft het Bestuur gedragsregels ingevoerd.

Vragen? 
Voor vragen over de VOG kun je terecht bij Monica Blokker via onderstaande button

Neem contact op
Naar boven