Visie op veiligheid

We willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.’
 

Binnen Telstar vrouwen werken we met diverse gedragsregels, zie:
Gedragsregels voor de speelsters
​Gedragsregels voor de trainers/coaches/begeleiders
​Gedragsregels voor de functionarissen
​Gedragsregels voor de scheidsrechter en officials
​Gedragsregels voor de vrijwilligers

Vertrouwenspunt in de sport

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport.

 

Daarom heeft NOC*NSF dit vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt. Zowel KNVB als NOC*NSF heeft vertrouwenscontactpersonen in dienst.

Contact met een vertrouwenspersoon
NOC*NSF Telefonisch 0900 - 2025590, € 0,10 per minuut (NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport). Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Lees ook www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport .

Contact met vertrouwenspersoon
KNVB Telefonisch of per e-mail vcp@knvb.nl . Een overzicht van deze vertrouwenscontactpersonen en hun contactgegevens vind je op de website van de KNVB.  
 

Vertrouwenscontactpersoon Telstar vrouwen
In Karin Legemate heeft Telstar Vrouwen een vertrouwenscontactpersoon (VCP) die leden de mogelijkheid om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend gedrag.

Bij de vertrouwenscontactpersoon kunnen leden terecht voor een vertrouwelijk gesprek. Dat kan gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. De vertrouwenscontactpersoon helpt daarnaast het bestuur om intimidatie in de club te voorkomen.

Contactgegevens van Karin Legemate
E-mail: vertrouwenspersoon@telstarvrouwen.nl
Telefoon of WhatsApp:  06-23745458

Naar boven