Gedragsregels vrijwilligers

Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbal betrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemt, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club. De vrijwilliger:

1. Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.

2. Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger van de vereniging.
 
3. Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.

4. Onthoudt alle regels van (fysiek) grensoverschrijdend gedrag.

5. Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.

6. Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen.

Sluit jij je aan als vrijwilliger? Lees dan hier verder!

Naar boven