Wie zijn wij

Telstar Thuis in de Wijk is een één-tweetje tussen de club Telstar en de maatschappij. Onze stichting vormt een paraplu voor uiteenlopende maatschappelijke programma’s, projecten en initiatieven. Daarmee willen we mensen een steuntje in de rug geven die dat om verschillende redenen goed kunnen gebruiken. Sport en jongeren zijn hierbij twee aandachtsgebieden en vormen een belangrijke rode draad. Verbetering van de leefbaarheid in de wijken hangt hiermee samen en is het derde aandachtsgebied.

Missie

Telstar Thuis in de Wijk wil de maatschappelijke functie van de betaald voetbalorganisatie Telstar in de samenleving zichtbaar maken door uiteenlopende activiteiten te organiseren en te faciliteren, die zijn gericht op leefbaarheid in de wijken, deelname aan de lokale samenleving, respect, educatie en een gezonde, sportieve en verantwoorde levensstijl.

De drie aandachtsgebieden van de stichting

Sport, Gezondheid & Levensstijl

Sport en spel, voorlichting, financial fairplay

Jongeren, Scholing & Werkervaring

Educatie, voorkomen achterstanden, vorming

Samenleving, Leefbaarheid & Wijken

Resocialisatie, participatie, zorg & welzijn

Meer dan voetbal

Telstar Thuis in de Wijk is opgezet naar voorbeeld van initiatieven in andere gemeenten met een Betaald Voetbal Organisatie. Zo zijn er bijvoorbeeld door FC Twente in Enschede, Go Ahead Eagels in Deventer en NAC in Breda en NEC in Nijmegen brede stichtingen gevormd, waarin naast de voetbalclub en een of meerdere woningcorporaties ook de gemeente(s), het onderwijs, het welzijnswerk, het jongerenwerk, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd.


Daarnaast past Telstar Thuis in de Wijk bij de landelijke doelstellingen van het initiatief ‘Meer dan Voetbal’, van de Eredivisie, de Eerste Divisie en de KNVB. Meer dan Voetbal is vooral een platform voor het delen van ervaringen en kennis, waarop alle maatschappelijke voetbalactiviteiten uit het land verzameld zijn.

Samenwerken

Telstar Thuis in de Wijk wil vooral samenwerken. De stichting en de club willen niet zelf het wiel uitvinden, maar zoveel mogelijk samenballen met alle bedrijven, instellingen, verenigingen, overheden en projecten die al met maatschappelijke programma's en projecten bezig zijn. Of die hier juist mee aan de slag willen gaan.

Telstar Thuis in de Wijk kan daarbij als initiatiefnemer of projectorganisator optreden, maar het is ook mogelijk dat een bestaand of nieuw project van een andere organisatie de paraplu van de stichting gebruikt. Alle samenwerkingsvormen zijn daarbij mogelijk.

Als uw organisatie geïnteresseerd is in samenwerking met Telstar Thuis in de Wijk, neem dan contact met ons op.

Naar boven