Werkbezoek wethouders gemeente Velsen aan Playing for Success

Woensdag 10 juni heeft Playing for Success IJmond bezoek gekregen van de wethouders Bram Diepstraten en Marianne Steijn. Het doel van dit bezoek was op een informele manier kennismaken met elkaar. De gesprekken gingen voornamelijk over het belang van het jeugdhulpaanbod in de voorliggende voorzieningen, het preventieve kader. Het versterken van de pedagogische driehoek (ouder, kind en onderwijs) en de effecten van Playing for Success op korte en lange termijn. Naast de gesprekken die gevoerd zijn was er ook tijd om te kijken hoe Playing for Success in de praktijk uitgevoerd wordt. Het was een mooie middag met zeer betrokken wethouders.

 

Naar boven