OOK uitvoerder van Playing for Success IJmond

Met ingang van 1 Oktober -2019 is OOK Pedagogische Expertise Groep uit Velserbroek verantwoordelijk voor de uitvoering van Playing for Success IJmond. Dit educatieve programma, dat wordt gegeven in de WOW-omgeving van het Rabobank IJmond stadion van Telstar, richt zich op kinderen die om sociaal-emotionele redenen een boost kunnen gebruiken.
 

Playing for Success is vijf jaar geleden in de IJmond opgezet door de maatschappelijke stichting Telstar Thuis in de Wijk in samenwerking met de onderwijsbesturen, Pabo Hogeschool InHolland en de club Telstar. Dankzij diverse subsidies en donaties kunnen jaarlijks zo’n 150 leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs het speelse, naschoolse programma volgen. Het programma leidt tot meer zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld en motivatie en daardoor tot betere (leer)prestaties. Daarnaast ontdekken de leerlingen hun kwaliteiten en talenten, leren ze contacten leggen en onderhouden met anderen en leren ze (zich) te presenteren.


Volgens bestuurslid Marc Boelsma van Telstar Thuis in de Wijk, tevens rector van het Vellesan College, past Playing for Success goed bij het al bestaande preventieve aanbod van OOK. Dit aanbod richt zich op het sociaal en emotioneel welbevinden van leerlingen en het versterken van het gewone leven van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.


De coördinatie en uitvoering van Playing for Success IJmond  ligt nu bij Bianca Ridder en twee van haar collega’s, die daarbij ondersteund worden door stagiairs van de Pabo en andere opleidingen. 


Het bestuur van Telstar Thuis in de Wijk en  directie van Telstar wensen Bianca en haar collega’s veel succes bij de uitvoering van een van onze maatschappelijke parels Playing for Success 

Voor meer informatie en aanmelding (uitsluitend via scholen):
 

Stichting Telstar Thuis in de Wijk
Postbus 90
1970 AB  IJmuiden


Telefoonnummer: 0255 546 920
E-mail: info@telstarthuisindewijk.nl

 

Naar boven