Stichting de Groene Leeuwen

De Stichting de Groene Leeuwen heeft als algeheel doel meerdere initiatieven te ontwikkelen die het 711 Stadion van Telstar energie neutraal gaan maken. Als eerste gaat het om de installatie van de zonnepanelen maar ook andere initiatieven die bijdragen aan de verduurzaming zullen de komende jaren ter hand genomen worden. Zo is er op dit moment een project in ontwikkeling waarmee de publieksfaciliteiten op de Oost-tribune sterk verbeterd moeten worden. Ook hier wordt verduurzaming centraal gesteld en zal bijvoorbeeld een zonnedak onderdeel uitmaken van deze ontwikkeling. Een derde project wordt de  vervanging van de veldverlichting van de huidige  verouderde techniek naar LED. We zullen dit vanuit de Stichting ter hand nemen en daarna in een huurovereenkomst doorbelasten aan Telstar.

Naar boven