Single Blog Title

This is a single blog caption

Telstar berichtgeving

Beste Vriend(inn)en,

De club beleeft roerige tijden. In tegenstelling tot al hetgeen in de media passeert deel ik graag het volgende met jullie. De club heeft er financieel, balans technisch, nog nooit zo goed voor gestaan als momenteel. Begin juli 2018 kregen wij van de Stichting Pro Telstar twee dotaties. Te weten een liquiditeitsinjectie van 325k en de omzetting van een achtergestelde lening naar cumulatief preferente aandelen. Gevolg was dat ons eigen vermogen 455k positief werd, terwijl het 241k negatief was.

Helaas gaan we dit 2018-2019 circa 350k aan rode cijfers schrijven. Grofweg veroorzaakt door 300k te weinig baten en 50k teveel lasten. Voor 2018-2019 wilden we namelijk nadrukkelijk trachten om de sportieve resultaten van 2017-2018 door te zetten. In de voetballerij zijn kosten altijd zeker. Inkomsten zijn voor een deel afhankelijk van ontwikkelingen die je niet altijd in de hand hebt. Bijvoorbeeld bal op de paal, of in het net. Nu moeten we in 2019-2020 de consequenties daarvan aanvaarden.

Los van voorgaande is in alle weerwil de indruk gewekt dat deelnemers in ons Witte Welpen (spelers)Fonds flink beter van transfers zijn geworden. Met nadruk laat ik een ieder nogmaals weten dat dit onjuist is. Het investeringsfonds heeft de club meer gebracht dan dat de deelnemers daaraan hebben opgehaald.

Voor 2019-2020 zetten we nu een pas op de plaats. Midden maart hebben we daarvoor de grootste lijnen reeds uitgezet. Alle kostenposten waaronder het spelersbudget zijn weer geschaafd. Niet iedereen heeft de consequenties daarvan geaccepteerd. Verreweg de meeste mensen betrokken bij de club echter wel. When the going gets tough, the tough get going. Dus blijf alsjeblieft ook aan boord. Wij blijven hier bij de club gezamenlijk, ook met sponsors, vrijwilligers, founders, supporters en andere direct betrokkenen de schouders eronder zetten. Wij stonden voor hetere vuren.

Nu eerst een nieuwe trainer en de selectie afronden!

Groet, en snel,

tot Telstar,

Pieter de Waard