Reglement

Telstar houdt zich strikt aan de richtlijnen van de KNVB. Klik hier voor de richtlijn termijn stadionverbod
 

Het betreden en verblijven op de terreinen van dit stadion geschiedt ondermeer onder de volgende voorwaarden en spelregels:
 

– dat men instemt met fouillering;
– dat het verboden is voorwerpen waarmee de orde verstoord kan worden, alsmede alcoholhoudende dranken en verdovende middelen mee op het stadionterrein te nemen;
– dat men aanwijzingen van het ordepersoneel en de politie ten behoeve van de ordehandhaving onverwijld opvolgt;
– dat het ordepersoneel en de politie te allen tijde gemachtigd zijn om bij overtreding van één van deze spelregels of bij ordeverstorend gedrag personen, in het bezit van een geldig toegangsbewijs, onder inname hiervan zonder terugbetaling van het entreegeld, de toegang te weigeren of van het terrein te verwijderen;
– dat men verplicht is, desgevraagd, een geldig identificatiebewijs te tonen (Wet ID);
– dat ter beveiliging van goederen en personen gebruik wordt gemaakt van videocameratoezicht;
– dat de stadiondirectie en het bestuur van de club elke aansprakelijkheid voor schade door het betreden en verblijven op het stadionterrein uitsluiten;
– dat de standaardvoorwaarden van de KNVB, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, verbindend zijn voor een ieder die een – – wedstrijd bijwoont waaraan een Nederlandse club of een vertegenwoordigend Nederlands elftal deelneemt, dan wel anderszins aanwezig is in of rond het stadion of in of rond de bijbehorende gebouwen en terreinen.
– Het niet toegestaan is gedurende de wedstrijd live statistieken bij te houden voor websites, applicaties en dergelijke die enigszins gelinkt zijn aan weddenschappen. Telstar heeft het recht u te verwijderen van de tribune.
– Het publiek dient zich herkenbaar en identificeerbaar in het stadion te bevinden. Met dien verstande dat het niet is toegestaan het gezicht zodanig te bedekken door middel van hoofddeksels, shawls en/of andere materialen waardoor herkenning door stewards en/of het beveiligingspersoneel en/of de politie en/of biometrische toepassingen (deels) onmogelijk wordt gemaakt.
 

Een ieder die in strijd handelt met deze algemene voorwaarden wordt een stadionverbod opgelegd en verbeurt, conform artikel 10 lid 4 van de voorwaarden, een voor onmiddellijke opeising vatbare geldboete van:
 

– € 450 voor personen vanaf 18 jaar
– € 250 voor personen in de leeftijdscategorie van 16-18 jaar
– € 100 voor personen in de leeftijdscategorie van 12-16 jaar


zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn.
 

Bij overtreding van een stadionverbod zijn de volgende boetebedragen van toepassing:
 

– 1e overtreding stadionverbod € 900
– 2e overtreding stadionverbod € 1.500
– 3e overtreding stadionverbod € 2.000
 

De standaardvoorwaarden worden op verzoek (afdeling juridische zaken betaald voetbal, postbus 515, 3700 AM Zeist) onverwijld en kosteloos door de KNVB toegezonden.


Voorwaarden KNVB
 

De KNVB heeft een aantal standaardvoorwaarden opgesteld waar de clubs en haar bezoekers zich aan dienen te houden. Telstar hecht veel waarde aan het naleven van deze voorwaarden en de eigen opgestelde reglementen.
 

Klik hier voor een PDF met de voorwaarden van de KNVB


Spreekkoren


Als er kwetsende spreekkoren vanaf de tribune te horen zijn, zal de KNVB maatregelen nemen. Dat kan resulteren in een geldboete voor Telstar.


Namens de club verzoeken wij iedere supporter om nooit deel te nemen aan spreekkoren en om anderen niet aan te zetten tot het zingen van kwetsende spreekkoren!


Richtlijnen en straffen bij spreekkoren:


Stadionverboden verschillen van 9 maanden tot 24 maximaal 24 maanden.


Indien een stadionverbod van tenminste 12 maanden wordt opgelegd, zal tevens (overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.3 van de standaardvoorwaarden van de KNVB) een boete worden opgelegd:


• voor personen in de leeftijdscategorie vanaf 12 tot 16 jaar bedraagt de geldboete € 100,-;
• voor personen in de leeftijdscategorie vanaf 16 tot 18 jaar bedraagt de geldboete € 250,-;
• voor personen vanaf 18 jaar bedraagt de geldboete € 450,-.


Tevens kan de club een geldboete krijgen wat kan oplopen tot maximaal €35.000,- én een wedstrijd zonder publiek.


Steun de Witte Leeuwen dus op een positieve manier!

Naar boven