Single Blog Title

This is a single blog caption

Reactie nieuw beleid

Ook Telstar heeft kennis genomen van de voorgestelde versoepelingen rondom de corona perikelen. Concreet zal dit inhouden dat clubs een deel van hun capaciteit kwijtraken door de gestelde eisen omtrent de veiligheid voor onze spelers, medewerkers en bezoekers. Telstar is op dit momenteel vooral blij dat er een eerste stap wordt gezet naar het weer spelen met publiek. De komende periode zullen wij met diverse instanties, intern en extern, overleggen en bekijken wat de (on)mogelijkheden zijn in het Telstar Stadion.

Een zekerheid is dat de capaciteit in eerste instantie flink naar beneden geschroefd zal worden. Eerder hebben wij op deze, verwachte, ontwikkelingen geanticipeerd en hebben wij de Support’63 kaart gelanceerd. Ook nu geldt dat de wedstrijden straks alleen bezocht kunnen worden door supporters die in het bezit zijn van de Support’63 kaart in combinatie met een gekocht ticket. Voor de sponsorplekken zal separaat een plan gecreëerd worden.

Voor nu vragen wij iedereen:

  • Geduld. Er worden gesprekken gevoerd, plannen gemaakt en bekeken en getest.
  • Koop massaal de Support’63 kaart. U steunt de club hiermee, maar u weet zo ook dat u straks kans maakt om wél aanwezig te zijn bij de thuiswedstrijden van de Witte Leeuwen.