Single Blog Title

This is a single blog caption

Reactie n.a.v. uitzending Nieuwsuur

Gisteravond besteedde actualiteitenrubriek Nieuwsuur op NPO 2 aandacht aan gemeentelijke steun in het betaalde voetbal. Alle 32 clubs ontvangen steun van hun gemeenten, het gaat om een totaalbedrag van tweehonderdveertig miljoen euro. De gemeente Velsen en Telstar werden ook genoemd. In aanvulling op de verslaggeving brengen we graag een aantal verbeteringen aan.

De gemeente Velsen staat garant voor een banklening van de club. De gemeente heeft Telstar geen geld geleend. De stand van de garantie is momenteel 234.000 Euro, Nieuwsuur suggereert dat het om 681.000 euro gaat. De banklening is in 2000 aangewend voor de herbouw van de Oosttribune. Deze tribune is eigendom van de gemeente Velsen. De herbouw is echter, conform afspraak met de gemeente, op kosten van Telstar uitgevoerd.

Afgelopen juni heeft de gemeente Velsen het opstalrecht van de Westtribune vanuit het Midreth faillissement verworven. De gemeente was reeds juridisch eigenaar van het gebouw. Velsen betaalde 690.000 euro voor het recht. De komende 30 jaar huurt Telstar de tribune voor 100.000 euro per seizoen plus een jaarlijkse indexering.
Telstar vindt de berichtgeving tendentieus, onvolledig en feitelijk onjuist. Er wordt de indruk gewekt dat de gemeente Velsen door Telstar veroorzaakte verliezen financiert en dat het geld daardoor in een bodemloze put is verdwenen. Dit is ver bezijden de waarheid.

Onze algemeen directeur Pieter de Waard merkt in het verlengde van vorenstaande graag het volgende op.
“Staatssteun in de voetballerij? Gebeurt en is schandalig, weten we sinds de uitzending van Nieuwsuur gisteravond. Hoezo? Telstar is er juist trots op. Trots dat we de staat steunen met onze club. We houden veertig werknemers van de straat en we betalen ieder van hen een normaal salaris. Tientallen parttimers verdienen bij ons iets extra’s. Een paar honderd vrijwilligers kunnen bij ons iets heel zinvols doen. Wij hebben collega’s in alle kleuren, mannen en vrouwen, recht van lijf en leden of met een defect. ‘Quota’ voor werknemers-met-afstand-tot-de-arbeidsmarkt zoals dat heet, halen we fluitend.

Met onze maatschappelijke activiteiten zoals Techniek Experience, Scool’s cool en Playing for Success helpen wij per seizoen een kleine duizend, voornamelijk jonge, mensen. Met onze projecten behoeden we tientallen van hen voor een mogelijk vervelend leven en we behoeden daarmee de gemeenschap voor toekomstige torenhoge kosten. De honderden die overblijven, inspireren we om te (blijven) sporten, te dromen en zichzelf gezond te houden. Telstar is meer dan voetbal.

Onze gemeente Velsen verhuurt onroerend goed aan bedrijfsleven, maatschappelijke-, culturele instellingen en sportclubs. Ook wij huren van de gemeente Velsen en wij betalen de gemeente Velsen een huur die ook volgens daartoe door de gemeente geraadpleegde onafhankelijke experts marktconform is. Dus zeker niet gesubsidieerd!

Los daarvan betalen wij belasting, leges en aanverwante taksen. Dit seizoen dragen wij een goeie achthonderdduizend euro bij aan de staatskas. Telstar is een kleine speler in het voetballandschap, maar als wij de betekenis van het totale betaalde voetbal voor de staat en omgeving beschouwen, dan leveren we met zijn allen 2,3 miljard euro per seizoen op (onderzoek PwC, 7 januari 2015, De kracht van voetbal; Sturen op de maatschappelijke impact van voetbal).

Wij zijn een relevante organisatie, wij leveren een enorme bijdrage aan de maatschappij en ik weiger ons te laten wegzetten als een stelletje potverteerders die gemeenschapsgeld verbranden. Dat verdienen wij niet, onze aanhangers niet en onze gemeente al helemaal niet.”