Algemeen Directeur stopt per 1 juli

DE WAARD WORDT SUPPORTER

Na Telstar drie tiende van haar bestaan gediend te hebben heeft Pieter de Waard, algemeen directeur en bestuursvoorzitter, besloten om per 1 juli a.s. iets anders te gaan doen. De Waard is op dit moment nog de langstzittende Voorzitter in het Betaald Voetbal. Bij zijn aantreden in oktober 2006 heeft Pieter samen met een flink aantal clubgetrouwen de club in rustig vaarwater gebracht en een beeld van Telstar gecreëerd dat recht doet aan de statuur, het zijn en geschiedenis van de Witte Leeuwen in het Nederlands voetballandschap.

 

Pieter lichtte aan het slot van zijn speech voorafgaande de nieuwstoast zijn keus toe:

 

“2023 is begonnen en het belooft bijzonder te worden. Voor mij persoonlijk wordt het zeker bijzonder. 21 juni a.s. word ik eindelijk 63 en word het mijns inziens tijd voor wat anders. Zeven weken geleden heb ik per 1 juli a.s. mijn ontslag ingediend. Wat is er gebeurd? Dat doe je niet zomaar zullen enkelen denken. Er zal wel wat aan de hand zijn denken anderen! En dat is zo. Ik ben het namelijk zat. Ik ben het zat om te twijfelen of mijn toegevoegde waarde kan voortduren. Twijfelen aan mijn houdbaarheidsdatum. Twijfel of ik de aangewezen persoon ben om de club nóg verder te brengen. Maar wat het zwaarst weegt is dat ik mijzelf wil bevrijden van de enorme verantwoordelijkheid die ik, dag in dag uit, voel als het om het welzijn van onze club gaat. Achttien seizoenen zorg voelen, en daardoor te vaak op de rand functioneren, ik wil het niet meer.

 

Samen met commissaris Jan Kees van der Leek heb ik desondanks gekeken of er een tussenweg zou kunnen zijn. Bij de club blijven maar met een andere invulling. Na verschillende gesprekken kwam ik tot de conclusie dat toch niet te willen. Weliswaar wil mijn hart dat graag maar mijn verstand weerhoudt mij er uiteindelijk van.

 

De club zal onder leiding van de volgende directeur ongetwijfeld veranderen, zoals het na mijn start ook anders ging. De nieuwe eindverantwoordelijke wil ik op geen enkele manier voor de voeten lopen. De mogelijke veranderingen wil ik niet van dichtbij meemaken, niet in de weg staan en zelfs die verdenking wil ik niet laden. Wegblijven, zeker in aanvang, is daarom het beste, voor de nieuwe directeur, voor de club en ook voor mij.

 

Weet dat ik niet over één nacht ijs ben gegaan. De afgelopen vier jaar ben ik zelf intensief met hashtag dewaardout bezig geweest. Al voor de pandemie schoten die gedachten wortel en had ik daarover intern al informele gesprekken. Direct na de pandemie kwam de herinnering aan Piexit weer tot leven en heb ik met Jan Kees de eerdergenoemde gesprekken gevoerd. Even daarvoor had ik al een loopbaanbegeleider in de arm genomen en daarenboven is mijn vrouw Jiska mijn grootste toeverlaat. Zij kent mij door en door en helpt mij vaak knopen doorhakken. Zo ben ik tot mijn weloverwogen besluit gekomen.”

 

Jakob Klompien, voorzitter RvC Telstar 1963 NV; “De RvC heeft enige tijd geleden kennis genomen van het besluit van Pieter om aan het einde van dit seizoen te zullen gaan stoppen bij Telstar. Wij respecteren dit besluit omdat we weten hoezeer er door hem over nagedacht en gesproken is. Tegelijkertijd betreuren we de gedachte dat Pieter vanaf komende zomer niet meer de leiding zal hebben in zeer ernstige mate. Hij heeft op een geheel eigen manier de club in de afgelopen 18 jaren door sommige moeilijke periodes geleid en het zijn eigen unieke smoel gegeven. Daarvoor zijn wij hem zeer grote dank verschuldigd. Het zijn grote schoenen om te vullen”.

 

De RvC heeft een adviescommissie met 3 personen ingesteld om in samenspraak met de naastbetrokkenen bij de club eerst een profiel op te stellen en vervolgens de procedure voor opvolging in te gaan.

Naar boven