Single Blog Title

This is a single blog caption

Nieuwjaarsspeech Steef Hammerstein

Namens RvC, SPT, directie, Technische staf, selectie, Stichting VVNH, medewerkers en vrijwilligers wil ik u hierbij een gezond, gelukkig en succesvol 2017 toewensen.

Voordat ik met u kort terugkijk op 2016 en vooruit wil dromen over 2017 wil ik nu eerst een moment van stilte om even stil te staan bij al diegenen die ons in 2016 ontvallen zijn.

……………..

2016 was voor Telstar weer een jaar met vele aparte en bijzondere hoogte en diepte punten

Laat ik als eerste noemen de wijzigingen die we ondergingen in de RvC. Na ruim 8 jaar namen president commissaris Rauke Henstra en commissaris Jack Zwart afscheid. Hun bijdrage aan onze club de afgelopen periode is niet zomaar in een paar zinnen samen te vatten. Dankzij hun tomeloze inzet en bovenal strategische denkwijze is Telstar nu wat het is, een club met bestaansrecht! Laten wij hen bedanken middels een daverend applaus.

In hun plaats zijn benoemd dan wel gekozen Cor Oudendijk als president commissaris en Jan Kees van der Leek als commissaris. Wij verwachten over 8 jaar de zelfde lovende woorden te mogen spreken als over hun voorgangers.

Het voetbalseizoen 2015/2016 hebben wij mogen afsluiten met in het algemeen een positief gevoel. Financieel een seizoen waarin zwarte cijfers werden geschreven, voor de leken onder u; we hebben een bescheiden winst mogen noteren. Een compliment aan een ieder want je kunt genoeg binnenhalen maar je moet ook zorgen dat je niet te veel uitgeeft! Dit was niet in de laatste plaats door mooie resultaten op commercieel gebied. Zo werd met MPM International Oil Company een prachtige shirtsponsor gevonden die het gehele seizoen op de borst prijkte. Het was al weer 6 seizoenen terug dat we dit voor het laatst mochten ervaren. Maar ook met Rabobank IJmond werd een nieuwe naamgever voor het stadion gevonden, dit voor een periode van 5 jaar. En laat ik ook melden dat onder aanvoering van onze Witte Leeuwen sponsors, waar BGL (Best Global Logistics) als nieuw lid verwelkomd kon worden, vele sponsoren ons trouw bleven en dus voor een belangrijke basis zorgde voor het totale financiële succes. Onze liquiditeit blijft wel broos, we vragen hiervoor begrip aan onze crediteuren.

Ook onze Horeca afdeling liet mooie groeicijfers zien en leverde daarmee ook een aandeel in de positieve ontwikkeling op financieel gebied. Het is lang niet iedere BVO gegeven de horeca in het stadion in eigen beheer succesvol te laten floreren. Telstar doet dat dus wel!

Kijken we naar het voetbal, natuurlijk ons kern product, dan hebben we mogen constateren dat we heel lang mee hebben kunnen doen om een plaats voor de nacompetitie. 2 wedstrijden voor het einde moesten we toch afhaken. Voetballend hebben we, mede dankzij de financiële impuls van ons Witte Welpen Fonds, aantrekkelijk voetbal laten zien. Met Tarik Tissoudali in een hoofdrol hetgeen hem en ons een mooie transfer naar Le Havre opleverde.

2016 gaf ons verder ook de nodige andere bijzondere feiten, zo bleven de witte leeuwen voor de hoofdingang afgelopen jaar wit omdat Oranje ontbrak op het EK. De Telstar internationals konden dus ook vroeg op vakantie. Een van onze sterren lieten we in November afreizen om zijn vaderland Indonesië uiteindelijk naar ongekende hoogte te stuwen. Dames en heren graag een hartelijk applaus voor Stefano Lilipaly. Het vrouwenteam weerde zich kranig op het hoogste niveau en eindige in de middenmoot, sterk is daar de ontwikkeling vanuit de academie, jeugdspeelsters werd internationals

Sociaal Maatschappelijk bleven we het uitstekend doen. Onze Stichting Telstar Thuis in de Wijk blijft zeer succesvol opereren en kijkt scherp om zich heen om op andere vlakken ook een steentje bij te dragen. Vanuit de Telstar organisatie is het plan Telstar@Work opgestart. Een programma waarbinnen langdurig werkelozen met een achterstand tot de arbeidsmarkt hier op locatie bij Telstar de kans krijgen zich weer op te werken tot volwaardige arbeidskrachten. Dit gebeurt onder professionele begeleiding van werkbegeleiders, in ons geval Bart ten Napel en Angelo Camonier.

Verder hebben we natuurlijk de strijd van Pieter de Waard met bondsvoorzitter Michael van Praag gehad, is de komst van Rafael vd Vaart uitgebreid in het nieuws gebracht en mogen we trots zijn op onze eigen Dennis Bliek die het voor elkaar kreeg dat Telstar de meest aansprekende en ludieke twitteraccount van Nederland is. Tel daar bij op dat we dankzij Bluetrace een voorspong hebben op innovatief gebied, derde full connected stadion in NL en een app waar menig eredivisie club jaloers op is.

Wat verwachten we van 2017.

Doorpakken met ons 2 jaar geleden ingezette beleidsplan.

Voordat ik het over het voetbal heb wil ik een aantal belangrijke zaken met u delen:

* Renovatie Oosttribune

* Bezoekersaantallen moeten omhoog

* Gerichte acties op slapende achterban

* SV activeren

* Cult status benutten

Doorbouwen op Sociaal Maatschappelijke positie – naast alle activiteiten binnen Telstar in samenwerking met TTidW

* Kick off van Walking Football, activiteit voor ouderen samen met onze buren CareworX en NOF

* Telstar@Work heeft als doel 4 tot 6 mensen terug te brengen naar een job in de maatschappij

* Het BC bestuur op oorlogssterkte krijgen

* Ontwikkelingen van de Zuid-tribune ter hand nemen

* Het op de rit krijgen van een belofte elftal

* Gala diner in maart a.s. om geld te genereren

Het voetbalseizoen 2016/2017 is halverwege. We begonnen goed na een dramatische start. Wat in die zin de afgelopen periode goed was om waar te nemen is dat we tegenwoordig de pest in hebben als het sportief niet zo lekker gaat. In het recente verleden was dat wel anders. Tegenwoordig vliegen er wel eens deuren uit sponningen, moet je duiken voor een prullenbak die in de rondte vliegt. We zijn ons wel degelijk bewust dat het ergens om gaat.

Maar we staan op dit moment te laag op de ranglijst. Ambitie is en blijft deelname nacompetitie. Daar zullen we met zijn allen keihard voor werken. We hebben op dit moment alle vertrouwen in de huidige selectie. Wat wel van een ieder vragen, nee eisen is:

* Strijd en passie

* Bloed, Zweet en Tranen en daarom is het motto voor 2017 ‘geen woorden maar daden’