Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.
 

Telstar 1963 N.v. spant zich in te waarborgen dat de et verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Telstar 1963 n.v. als portal fungeert volledig en juist is. daarentegen kan Telstar 1963 n.v. niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Telstar 1963 n.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.
 

Telstar 1963 n.v. bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van telstar 1963 n.v. worden gehost. telstar 1963 n.v. is niet verantworodelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. telstar 1963 n.v. geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, prijzen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.
 

voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kan je mailen naar: fanshop@sctelstar.nl

Contact opnemen

Naar boven