Beleid en veiligheid

Visie op veiligheid

We willen een club zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zicht te ontwikkelen binnen de sport. Bij onze club is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor iedereen elkaar aan kan spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.

Binnen Telstar werken we met diverse gedrags- en omgangsregels. Deze zijn opgenomen in ons beleidsplan veiligsportklimaat.  

 

 

VERTROUWENSPUNT IN DE SPORT

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport.

 

Daarom heeft NOC*NSF dit vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt. Zowel KNVB als NOC*NSF heeft vertrouwenscontactpersonen in dienst.

Contact met een vertrouwenspersoon
NOC*NSF Telefonisch 0900 - 2025590, € 0,10 per minuut (NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport). Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Lees ook www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport .

Contact met vertrouwenspersoon

KNVB Telefonisch of per e-mail vcp@knvb.nl . Een overzicht van deze vertrouwenscontactpersonen en hun contactgegevens vind je op de website van de KNVB.  

 

 

Vertrouwenscontactpersonen Telstar Ron Peters, Jessica van Dijk en Karin Legemate (zie hieronder de contactgegevens) zijn binnen Telstar onze vertrouwenscontactpersonen (VCP) waar spelers, vrijwilligers en medewerkers de mogelijkheid hebben om in vertrouwen een melding te doen van grensoverschrijdend gedrag. Dat kan gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. Gewoon als jij je op één of andere manier onveilig voelt! Een VCP kan jou vervolgens in contact brengen met een Vertrouwenspersoon.


Contactgegevens van Ron Peters
Telefoon of WhatsApp:  06-25047667 
Email: mijnhuisarts@gmail.com
 
Contactgegevens van Jessica van Dijk
telefoon of WhatsApp: 0613048858
Email: jessica@sctelstar.nl
 
Contactgegevens van Karin Legemate
telefoon of WhatsApp: 0623745458
Naar boven