Single Blog Title

This is a single blog caption

BELANGRIJKE INFORMATIE KAARTVERKOOP

Het lange wachten zit er op! De voorbereiding is in volle gang, de laatste contracten worden opgemaakt en trainer Andries Jonker schaaft nog aan zijn tactiek. Niets lijkt een mooi seizoen in de weg te staan! Althans, op het veld.. Helaas hebben wij in Nederland nog altijd te maken de corona perikelen. Zo ook de Witte Leeuwen. Middels het KNVB protocol hebben wij het Telstar stadion zo kunnen indelen dat wij zo optimaal mogelijk gebruik maken van de beperkte capaciteit. Daarbij zal er op korte termijn een extra tijdelijke tribune geplaatst worden aan de Noord-zijde van het stadion. Dit zorgt er voor dat de capaciteit opgeschroefd kan worden. Ook hebben wij een groep supporters die tot hetzelfde huishouden behoren bij elkaar kunnen plaatsen. De personen die zich hebben geregistreerd voor deze regeling zullen separaat benaderd worden en kunnen onderstaande informatie betreffende kaartverkoop ter kennisgeving aannemen.
Onderstaande geeft u de benodigde informatie over het aankopen van uw kaarten. De fysieke Support’63 kaart is in een later stadium beschikbaar in verband met leveringsproblemen. De fysieke kaart is niet benodigd om online uw aankoop te doen. De rechten zijn toegekend aan het account waarmee u uw aankoop gedaan heeft.  Let op: de fysieke pas geeft geen toegang tot het stadion! 
Kaartverkoop
De verkoop voor de thuiswedstrijden gaat in zijn geheel via ons online systeem. Alleen houders van de Support’63 kaart hebben de mogelijkheid om kaarten te kopen. Bent u geen eigenaar van deze kaart? Dan ziet u de wedstrijd(en) niet in uw overzicht nadat u bent ingelogd. Per Support’63 kaart kunt u 1 kaart voor de thuiswedstrijd aanschaffen. De kaarten zijn persoonsgebonden en kunnen niet worden doorgegeven aan derden.
Gemiddeld gezien zullen wij 14 dagen voor thuiswedstrijd starten met de verkoop. De wedstrijden zullen vanzelf in uw overzicht verschijnen wanneer u houder bent van de Support’63 kaart. Let op: zorg dat u tijdig inlogt en in uw profiel kijkt of er onder het kopje clubcard een Support’63 kaart is toegevoegd aan uw account. Na de aankoop van uw kaart ontvangt u deze digitaal in uw mail. Wij willen u vragen deze uitgeprint mee te nemen naar de wedstrijd. De start van de verkoop voor Telstar – FC Volendam start vrijdag 21 augustus 12.00 uur. Hierover zullen wij met nadere berichtgeving komen.
Mocht er daags voor de wedstrijd nog ruimte zijn op de tribune, dan krijgen houders van de Support’63 kaart de mogelijkheid om een extra kaart aan te schaffen. Wij zullen in dat geval de kaarthouders hierover informeren. Mochten er op de dag van de wedstrijd kaarten over zijn, dan zullen deze in de vrije verkoop (alleen online) beschikbaar gesteld worden. Die kans is echter nihil.
Stoelkeuze
Het online systeem is zo ingericht dat er tussen de verschillende stoelen genoeg afstand zit om aan de veiligheidseisen te voldoen. Per wedstrijd dient u een plek te selecteren waar u wilt zitten. Bezoekt u de wedstrijd samen met anderen? Zorgt u er dan voor dat u samen bespreekt op welk gedeelte van de tribune u plaats gaat nemen. Het is niet mogelijk om vooraf voor meerdere wedstrijden te reserveren. Het komende seizoen zullen alle stoelen genummerd zijn. U dient plaats te nemen op de door u gekochte stoel. Hier mag in geen enkel geval van worden afgeweken in verband met mogelijke contactonderzoeken.
Gedurende het seizoen 2020/2021 zullen de Oost-tribune en de Noord-tribune ingericht zijn als publieksvakken. De vakken A en F zullen komend seizoen niet fungeren als publieksvakken. Let op: de Noord-tribune is niet overdekt!
Gezondheid
Alle medewerkers en vrijwilligers van Telstar zullen werken volgens de protocollen om het voor een ieder zo veilig mogelijk te maken. Daarbij vragen wij alle supporters zich te houden aan de richtlijnen en thuis te blijven wanneer zij te kampen hebben met de gezondheidsklachten zoals die beschreven zijn volgens het RIVM.
Daarnaast doet de club een dringend beroep op het gezonde verstand van een ieder die de wedstrijden bezoekt. Gezamenlijk zorgen wij er voor dat de wedstrijden toegankelijk blijven en het veilig blijft voor een ieder die de wedstrijden wil bezoeken. Wj zullen u tijdig informeren over de extra maatregelen die gelden rondom de thuiswedstrijden.